درمورد شرکت ما

تاریخچه ما

کارخانه معمولاً مجموعه ای از چندین ساختمان پر از ماشین آلات، که در آن کارگران اقلامی را تولید می کنند یا ماشین آلاتی را کار می کنند که هر اقلام را به کالای دیگر پردازش می کند، جایی که کارگران اقلامی را تولید می کنند یا ماشین آلاتی را کار می کنند که هر اقلام را به دیگری پردازش می کند. کارگران اقلامی را تولید می‌کنند یا ماشین‌آلاتی را کار می‌کنند که هر مورد را به یک مورد دیگر پردازش می‌کند، جایی که کارگران اقلامی را تولید می‌کنند یا ماشین‌هایی را کار می‌کنند که هر مورد را به یک مورد دیگر پردازش می‌کنند.

  • صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی
  • صنایعنفت و گاز
  • صنایعدارویی
  • صنایعغذایی و خوراکی

نتابج ما

ما چه کرده ایم؟

23+سال ها تجربه
20+مهندسین خبره
590پروژه های انجام شده

گواهینامه ها

مشتریان چه می گویند؟